ZAPOMNIJ O POZOWANIU – FOTOGRAFUJĘ CHWILE TAKIMI, JAKIE SĄ.